Näringslivet i Växjö

Växjös näringsliv har tagit fart de senaste årtionden. Det tog lång tid innan industrialisering verkligen nådde staden och under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal var utflyttningen från staden betydande. Nu ser dock framtiden ljus ut för staden som växer och lockar till sig fler och fler företag för etableringar.

Växjös näringsliv har tagit fart de senaste årtionden. Det tog lång tid innan industrialisering verkligen nådde staden och under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal var utflyttningen från staden betydande. Nu ser dock framtiden ljus ut för staden som växer och lockar till sig fler och fler företag för etableringar.Växjö är residensstad i Kronobergs län och har därför en stor offentlig sektor. Här finns en länsstyrelse, förvaltningscentrum, mark och- miljödomstol, stift och mer som hör residensstäder till. Dessutom skapar undervisningssektorn väldigt många arbetstillfällen med ett stort fokus på utbildning upp till och med universitetsnivå.Växjö är den drivande kraften i Kronobergs län. Med universitet, länssjukhus och andra instanser är staden viktig för länet. Utanför Växjö är utvecklingen i länet betydligt svagare med en minskning i befolkning och hög arbetslöshet.Staden har ett läge med mycket skog i omgivningarna varför det ganska naturligt har tett sig så att skogen varit en basnäring i stadens näringsliv. Inom skogsindustrin finns flera stora arbetsgivare i staden, bland annat Södra Skogsägarna som har sitt huvudkontor i Växjö. Kronobergs län är ett av Sveriges skogstätaste – drygt 70 procent av länets yta är täckt med skog. I takt med att den svenska skogsindustrin har trappats ner på grund av konkurrens från utlandet har dock andra näringar börjat ta för sig mer och mer i staden. Skogsindustrin i Växjö drabbades också hårt av orkanen Gudruns framfart som förstörde stora delar av skogarna. Maskin- och elektroteknik finns bland de sektorer som börjat växa fram i Växjö.Framförallt är dock Växjö en handelsstad. Staden grundades som en marknadsplats och sedan dess har handelsrötterna varit starka. Här finns många butiker och stormarknader och bland annat har flera av de stora kedjorna för livsmedelsbutiker stora centrallager i staden.Växjö har ett gott klimat för ett frodande näringsliv med en stark tro på tillväxt och en ljus framtid. Näringslivet är väldigt brett och differentierat med en kärna av kunskapsintensiva och högteknologiska företag i orten. Universitet expanderar och lockar fler och fler studenter varje år, vilket i sin tur leder till att mer välutbildad arbetskraft finns i staden. Det lockar nya företag och ännu fler personer. Växjö är faktiskt den stad i Sverige som haft störst ökning av sin tätortsbefolkning under de senaste åren.Växjö ligger strategiskt bra till och Kronobergs län kallas ibland för ett ”transitlän” eftersom många riks- och europavägar går igenom här. Det är alltså lätt att ta sig hit och härifrån, något som lockar många lagerförare till staden. Även järnvägstrafiken är välfungerande och utbyggd här, med både kust till kust-banan och södra stambanan som går genom orten.Den största arbetsgivaren i staden är Växjö kommun som sysselsätter en dryg femtedel av den arbetande befolkningen. Kronobergs län är näst största arbetsgivaren och sätter knappt 4 000, runt tio procent av stadens arbetsföra, i arbete. På tredje plats över arbetsgivare finner man stadens universitet. Runt 1 300 personer jobbar på universitet, en siffra som stadigt ökar.I det privata arbetslivet är Volvo Construction Equipment AB den största arbetsgivaren följt av Södra Skogsägarna på andra plats. Visma Spcs, Försäkringskassan och Rikspolisstyrelsen är andra viktiga arbetsplatser i stadens näringsliv.År 2007 utsågs Växjö till Europas grönaste stad av brittiska mediekoncernen BBC för sitt målmedvetna jobb för att minska sin påverkan på klimatet. Staden är mycket stolt över utmärkelsen och marknadsför sig som en grön stad sedan dess. Som del i arbetet för miljön har staden bestämt sig för att vara helt fri från användning av fossila bränslen år 2030 och har genom det lyckats minska sina koldioxidutsläpp med 41 procent de senaste 20 åren, detta samtidigt som staden vuxit. En av de senaste miljösatsningarna i staden är att satsa på att bygga trähus. Genom det är Växjö en av de städer där flest höghus i trä byggs.